ANBI

Stichting JanBrand in Gorssel

De Stichting JanBrand is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.  De ANBI gegevens van de Stichting JanBrand zijn:

Kamer van Koophandelnummer

41040537

RSIN (fiscaal nummer)

80560066

Doelstelling

Stichting JanBrand is opgericht om te voorzien in woon-, leef, werk en trainingsruimte voor mensen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De Stichting tracht haar doel onder meer de verwezenlijken door de stichting, beheer en exploitatie van onroerende zaken en bijbehorende voorzieningen gericht op het hiervoor genoemde doel.

Beleidsplan

Het Beleid van het stichtingsbestuur voor 2022 bestaat uit:

  • Uitvoeren van meerjarige onderhoudsplannen voor de panden die de stichting beheert.
  • Onderhouden van contacten met alle huurders en hun vertegenwoordigers met als doel;  de stabiele woon- en of werkomgeving voor de doelgroep te behouden en verder te ontwikkelen.  Indien nodig en mogelijk zullen aanpassingen gerealiseerd worden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen die hun diensten vrijwillig en om-niet verrichten, geheel ten gunste van de doelstelling van de Stichting. Namen en contactgegevens zijn opgenomen bij Bestuur.

Jaarrekening

Het Baten en Lasten verslag is in te zien door op de link te klikken

Contactgegevens

Zie Contact.